Juridische informatie

Art. 1: De partij(en) die deze website van informatie voorzien, wijzen hierbij elke aansprakelijkheid af voor het onjuiste of bedrieglijke gebruik van de op deze website verstrekte gegevens. Ze zijn geenszins aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die via het systeem werd gevonden of uitgewisseld. Ze streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

 

Art. 2: De website wordt gebruikt op eigen risico.

 

Art. 3: Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

 

Art. 4: Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via het systeem beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de onderneming of tegen om het even welke andere persoon die het systeem van materiaal of informatie heeft voorzien. De onderneming of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

 

Art. 5: Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risico's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de onderneming of enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus of andere malware dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

 

Art. 6: Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

 

Art. 7: Intellectuele eigendomsrechten: U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren. Echter heeft u niet het recht om deze voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina's. Enkel de prijslijst in PDF-formaat mag onaangepast verspreid worden zonder toestemming. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. De onderneming behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.